Gerçek kişi işletmesi nasıl kurulur?

Gerçek kişi işletmesi nasıl kurulur?

Gerçek kişi işletmesi nasıl kurulur?

6 Kas 2023

şirket kurmak - 1
şirket kurmak - 1
şirket kurmak - 1

Gerçek kişi işletmesi veya şahıs işletmesi, basit usulde veya bilanço usulüyle defter tutan gerçek kişilerin sahibi oldukları işletmelere verilen isimdir. Şahıs şirketi ile gerçek kişi işletmeleri birbirlerine karıştırılıyor olsa da bu iki kesin olarak aynı durumu ifade etmez. Şahıs şirketleri; adi ortaklıklar, komandit veya kollektif ortaklıklar olarak karşımıza çıkabiliyorken, şahıs işletmelerinin herhangi bir ortağı yoktur. Bununla birlikte, ticaret kanununda yapılan son değişiklikle, sermaye şirketlerinin tek ortaklı kurulabilmesi mümkün hale gelmiştir. Fakat bu tüzel kişiliklere şahıs şirketi denmez.

Türkiye’de şirket kurmak ile ilgili detaylı bilgiye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ulaşılabilir.

Şahıs İşletmelerinde Sorumluluk

Şahıs işletmelerinin tüm sorumluluğu, sınırsız olarak vergi levhasında ismi bulunan kişiye aittir. Gerçek kişi vergi mükellefi olan bu kişi, sahip olduğu tüccar, esnaf veya serbest meslek mensubu sıfatı ile gelir elde edebilir.

Ülkemizde gerçek kişiler;

·        Meslek odaları

·        Esnaf odaları

·        Ticaret odaları

Kaydı yaptırarak, faaliyet gösterebilir. Her ne kadar her işletme için oda kaydı gerekli değilse de, örneğin; taksici olabilmek veya avukat ofisi açabilmek için ilgili meslek odasından onay almak gerekir. Benzeri şekilde, mali müşavirlerin de mali müşavir odasından ruhsat alması gereklidir.

Gerçek Kişi İşletmesi (Şahıs işletmesi) Açmak

Gerçek kişi işletmelerinin açılabilmesi için öncelikle, maliyeye kayıt yaptırmak gereklidir. Bunun öncesinde, aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir.

·        Kira kontratı veya tapu sureti (adres göstermek zorunludur)

·        Nüfus belgesi örneği

·        Adres gösterilecek yere ait imza beyannamesi

·        Başvuru dilekçesi

Belgeler hazırlandıktan sonra, herhangi bir bedel ödenmeksizin adresin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuru yapılır.

Vergi dairesi, başvuruyu inceledikten sonra eğer herhangi bir problem görmezse, yoklama memurunu beyan edilen adrese gönderilir. Bu işlem, başvurunun gerçek olup olmadığının fiziken tespiti için yapılır.

Yoklama memuru, adreste bir işletmenin var olduğunu ve işletme sahibinin burada olduğunu kayıt altına aldıktan birkaç gün sonra vergi levhası çıkar ve şahıs işletmesi kurulmuş olur.

İşletmeler, faaliyet gösterdikleri alanlara bağlı olarak odalara kayıt yaptırır. Tüccarların genellikle böyle bir zorunluluğu yoktur. Ancak bankalar ve ödeme aracısı firmalar ile iş yapmak isteyenlerin, ticaret odalarına kaydolmaları gerekebilir.

Ticaret odalarına kayıtla ilgili bilgilere, diğer sayfalarımızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. CIOKurumsal müşterisi olmak ve daha detaylı bilgi almak için ise bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.